Je kan je afmelden voor de clinic door te reageren op de mail die je hebt gehad met informatie over de clinic. Wij zullen je afwezigheid dan doorgeven aan de trainers en de trajectmanager.

Het is belangrijk dat je bij alle clinics aanwezig bent zodat de trajectmanager en trainers je kunnen zien. Het missen van een clinic zorgt er niet voor dat je helemaal geen kans meer maakt om de ring te halen, maar wordt wel meegenomen in de beslissing.

Om aanspraak te maken op een match tijdens het gala is het verplicht om bij al deze trainingen aanwezig te zijn.. Als je één van deze trainingen mist, is het niet meteen uitgesloten dat je een partij krijgt, maar het verkleint je kansen wel aanzienlijk.

Wij hebben een diëtist die je kunt benaderen voor hulp bij voeding. Daarnaast ontvang je regelmatig documenten met tips & tricks en meer informatie over de fase van het traject waar je nu in zit.

De matchmaking wordt altijd na de derde clinic bekend gemaakt.

In de eerste maand van het traject zullen we weinig sparren waarna dit wordt opgebouwd naarmate het traject vordert. Er zijn genoeg deelnemers die wel trainen maar zonder ambitie voor de ring. Deze personen kunnen ook het traject volgen zonder te sparren.

Wij werken niet met traditionele gewichtsklassen omdat het om partijen gaat in de ‘Nieuweling’ groep. Dit betekent dat je wordt gematcht op basis van je huidige gewicht. Hierbij matchen we de gewichten zo dicht mogelijk bij elkaar.

De gevechten zijn zonder hoofdbescherming, dit is bepaald door onze medische specialisten. Hoofdbescherming heeft enkel nut tegen eventueel huidletsel. Echter wordt je hoofd door het dragen van de kap meer een target waardoor er roekelozer gevochten wordt. Als je met hoofdbescherming wil vechten mag dit echter wel en zullen wij hoofdbescherming regelen tijdens het gala.

Nee. Het trainingsschema laat de beschikbare trainingsmomenten voor jullie zien. Je mag zelf je trainingsschema en intensiteit bepalen. Het is heel normaal dat je de trainingsintensiteit gedurende het traject opbouwt.  

Iemand die geen ervaring heeft wordt in principe niet gematched met iemand die al wel vechtsport ervaring heeft mits het niveau gelijk is en het met goedkeuring is van beide vechters.