Je kan je afmelden voor de clinic door te reageren op de mail die je hebt gehad met informatie over de clinic. Wij zullen je afwezigheid dan doorgeven aan de trainers en de trajectmanager.